Noodverlichting gids

Waarover gaat het?

Veiligheidsverlichting treedt in werking wanneer het normale systeem het laat afweten. Dit kan veroorzaakt worden door te weinig energie, een fout in het systeem of erger door vuur, blikseminslag of overstroming.

 

Waarom gebruiken?

Om te blijven zien met voldoende licht, om te kunnen reageren bij nood? Daarvoor zijn noodverlichtingen essentieel om de veiligheid van personen te garanderen in publieke plaatsen, in werkplaatsen maar ook thuis.

 

Waar gebruiken?

Verschillende wetten en richtlijnen geven aan waar het verplicht is noodverlichting te installeren. Meestal geven de wetten aan dat dit type van verlichting moet geïnstalleerd worden in drukke plaatsen, in het openbaar of binnen, en bedoelt daarmee scholen, werkplaatsen, vertrekken voor publiek vermaak, hospitalen enz. Zelfs in een privé omgeving verzekert noodverlichting een fundamenteel niveau van veiligheid.

Hoe wordt het gekozen?

Om de juiste keuze te maken is het belangrijk de aard, de kenmerken en de aspecten van de lichten te begrijpen.
Soort gebruik

De “permanente” modellen, of P, zijn altijd aan, of de standaard verlichting aanstaat of niet. Dit is meestal van toepassing op plaatsen waar de veiligheidsuitgang zich bevindt. De “niet permanente” of NP, gaan enkel aan als er een verbreking is van de standaard energie. Enkel de modellen LSC worden niet met een batterij geleverd maar met een ballast. Ze kunnen door een voltage tussen de 160 en 240v gevoed worden en kunnen gebruikt worden als normale verlichting of kunnen ook gelinkt worden met een gecentraliseerd veiligheidssysteem.

De IP rang van bescherming
 

De IP rang van bescherming duidt de mechanische bescherming van de standaard armaturen aan tegen invloeden van buitenaf. In geval van een noodlamp worden 2 cijfers gebruikt: de eerste geeft de bescherming tegen vaste stoffen, terwijl de tweede bescherming geeft tegen infiltraties van vloeistoffen. Normaal hebben veiligheidslampen beschermingsniveaus tussen de IP20 en IP67.

Helderheid
 

Een van de belangrijkste punten van de lamp is de helderheid die weergegeven is tijdens een noodsituatie. Dit wordt samen met het radiatiediagram gebruikt voor de technische projectie van het installatiesysteem.  De lichtstroom is uiteraard gerelateerd aan de gebruikte kracht, maar het is ook afhankelijk in grotere mate van de verlichtingsflow.

Automatische test (AUT)

De apparaten zijn uitgerust met een microprocessor die permanent controleert en aangeeft wanneer er een storing is in de batterij. Daarom kan de installateur een regelmatig onderhoud van het systeem programmeren, zoals vereist door besluit 626/94 en dit in een mum van tijd omdat de lichten aangeven of de batterij niet meer werkt.

Werkingstest
 

Om de 15 dagen gaat het licht 5 seconden branden, tijdens dewelke de correcte werking van de circuits getest worden, samen met de correcte helderheid van de armatuur.

Autonomie-test
 

Om de 90 dagen wordt een stroomstoring gesimuleerd. De batterij is helemaal leeggemaakt en de looptijd wordt gecontroleerd.

 

Batterij performance test
 

Deze test is nieuw en maakt deel uit van het pakket “zelftest” hierboven vermeld. Elke 24 uur worden de batterijprestaties getest door een dynamische test. Op deze manier kunnen de “AUT” apparaten onmiddellijk identificeren welke batterij power verliest zonder te moeten wachten op de volgende autonomie-test die pas 3 maanden later zal worden gehouden. De test resultaten worden op een duidelijke wijzen door de indicatie LED’s weergegeven op het frame.

 

Autonomie
 

Autonomie is 1 uur. De levensduur van een batterij is normaal langer dan er wordt aangegeven. Indien de levensduur niet meer conform aan de norm is moeten de batterijen vervangen worden.

Herladen
De tijd nodig voor de “herlading” geeft de nodige tijd aan om de batterijen terug op te laden na gebruik van de noodverlichting en dit om een normale nominale werking te garanderen. De normen geven aan dat er 24 uren nodig zijn om de batterijen te herladen. Sommige systemen kunnen de batterijen herladen binnen de 12 uren.

Vlugge herlading
 

De meeste Linergy noodarmaturen zijn uitgerust met een elektronisch oplaadcircuit genoemd “Snelle Oplader”.  Na de batterijen in 12 uren volledig opgeladen te hebben, beperkt dit systeem de stroom om de levensduur van de batterij te optimaliseren. Met deze bijzondere vorm van batterij oplading zal de levensduur van de batterij met 30 % verhoogd worden in vergelijking met een conventionele manier van opladen. Met dit systeem zal de groene LED knipperen omdat het zich bevindt in de oplaadfase. Het stopt met knipperen zodra de batterij opgeladen is.

Verplichte diagnostiek automatisch gerealiseerd zonder stroom onderbreking:

Controleer de mogelijkheid van het apparaat om zijn veiligheidsfuncties uit te voeren door het bekijken van de lichten:
OK  (groen lampje aan)
Defect (rood licht aan)
Oplaadlampje